Soi cầu bạch thủ KQXSMB

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 17/06/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 6 ngày

Đầu 0031 lần041 lần071 lần091 lần
Đầu 1121 lần172 lần
Đầu 2202 lần212 lần241 lần252 lần271 lần
Đầu 3321 lần331 lần341 lần373 lần
Đầu 4461 lần471 lần
Đầu 5503 lần512 lần521 lần531 lần562 lần571 lần581 lần
Đầu 6601 lần692 lần
Đầu 7703 lần714 lần721 lần742 lần751 lần771 lần
Đầu 8821 lần861 lần
Đầu 9901 lần911 lần921 lần951 lần971 lần991 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 17/06/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:

XSMB 17/06/2021

ĐB44367
G.102103
G.28526224192
G.3531175756377726
524214729742466
G.46745818127177607
G.5761450021041
361062685907
G.6443354210
G.739143523
Loto : 67, 03, 62, 92, 17, 63, 26, 21, 97, 66, 45, 81, 17, 07, 14, 02, 41, 10, 68, 07, 43, 54, 10, 39, 14, 35, 23

XSMB 16/06/2021

ĐB34622
G.194586
G.27541500398
G.3026958158439790
639559384780022
G.47922468850992756
G.5539127103411
364995229171
G.6312541104
G.703334999
Loto : 22, 86, 15, 98, 95, 84, 90, 55, 47, 22, 22, 88, 99, 56, 91, 10, 11, 49, 22, 71, 12, 41, 04, 03, 33, 49, 99

XSMB 15/06/2021

ĐB27483
G.186299
G.29767323236
G.3823330252590116
137854109324497
G.48849832388772901
G.5284368310165
075027681859
G.6737267003
G.778223927
Loto : 83, 99, 73, 36, 33, 25, 16, 85, 93, 97, 49, 23, 77, 01, 43, 31, 65, 50, 68, 59, 37, 67, 03, 78, 22, 39, 27

XSMB 14/06/2021

ĐB18146
G.100534
G.24992130332
G.3588905852189686
800754932305575
G.42025545494131476
G.5204445065740
974520467389
G.6655270536
G.751488077
Loto : 46, 34, 21, 32, 90, 21, 86, 75, 23, 75, 25, 54, 13, 76, 44, 06, 40, 45, 46, 89, 55, 70, 36, 51, 48, 80, 77