Cầu loại loto KQXSMB

Bảng cầu tính từ 3 ngày trước 19/06/2021

- Cầu dài nhất tìm được theo biên ngày bạn nhập là 22 ngày

Đầu 0006 lần0113 lần0211 lần0311 lần0412 lần0513 lần0612 lần079 lần088 lần0910 lần
Đầu 11015 lần1117 lần1216 lần1310 lần1417 lần1515 lần1618 lần1711 lần1812 lần1914 lần
Đầu 22012 lần2112 lần229 lần2314 lần2414 lần2512 lần2615 lần2711 lần2813 lần299 lần
Đầu 33011 lần3127 lần327 lần3312 lần3424 lần3512 lần3620 lần3717 lần389 lần3916 lần
Đầu 44017 lần4123 lần4223 lần4319 lần4419 lần4515 lần4620 lần4713 lần4820 lần4913 lần
Đầu 5508 lần518 lần5210 lần539 lần549 lần559 lần569 lần578 lần587 lần5910 lần
Đầu 6608 lần6112 lần6212 lần639 lần649 lần657 lần6612 lần676 lần6812 lần697 lần
Đầu 7708 lần7116 lần7214 lần7319 lần7417 lần7513 lần7620 lần7710 lần789 lần799 lần
Đầu 8805 lần815 lần823 lần831 lần856 lần862 lần871 lần883 lần892 lần
Đầu 99020 lần9127 lần9219 lần9312 lần9423 lần9518 lần9618 lần9719 lần9813 lần9914 lần

Kết quả cụ thể theo ngày

- Chi tiết cầu Xổ số Miền Bắc biên độ: 3 ngày tính từ: 19/06/2021. Cặp số: , xuất hiện: lần

- Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1:, Vị trí 2:

XSMB 19/06/2021

ĐB03472
G.193911
G.20415075964
G.3047126414939692
947205237076447
G.43111947634254483
G.5293771496622
839574168018
G.6156880910
G.712812065
Loto : 72, 11, 50, 64, 12, 49, 92, 20, 70, 47, 11, 76, 25, 83, 37, 49, 22, 95, 16, 18, 56, 80, 10, 12, 81, 20, 65

XSMB 18/06/2021

ĐB14761
G.198852
G.22413049306
G.3407636372904079
752806836574519
G.48167775438372621
G.5243260948908
440300525513
G.6247287555
G.708639138
Loto : 61, 52, 30, 06, 63, 29, 79, 80, 65, 19, 67, 54, 37, 21, 32, 94, 08, 03, 52, 13, 47, 87, 55, 08, 63, 91, 38

XSMB 17/06/2021

ĐB44367
G.102103
G.28526224192
G.3531175756377726
524214729742466
G.46745818127177607
G.5761450021041
361062685907
G.6443354210
G.739143523
Loto : 67, 03, 62, 92, 17, 63, 26, 21, 97, 66, 45, 81, 17, 07, 14, 02, 41, 10, 68, 07, 43, 54, 10, 39, 14, 35, 23

XSMB 16/06/2021

ĐB34622
G.194586
G.27541500398
G.3026958158439790
639559384780022
G.47922468850992756
G.5539127103411
364995229171
G.6312541104
G.703334999
Loto : 22, 86, 15, 98, 95, 84, 90, 55, 47, 22, 22, 88, 99, 56, 91, 10, 11, 49, 22, 71, 12, 41, 04, 03, 33, 49, 99