Sổ kết quả XSMB 100 ngày - SXMB 100 ngày gần đây

ĐB44367
G.102103
G.28526224192
G.3531175756377726524214729742466
G.46745818127177607
G.5761450021041361062685907
G.6443354210
G.739143523
ĐầuĐuôi
02,3,7,7
10,0,4,4,7,7
21,3,6
35,9
41,3,5
54
62,3,6,8,7
7
81
92,7
ĐB34622
G.194586
G.27541500398
G.3026958158439790639559384780022
G.47922468850992756
G.5539127103411364995229171
G.6312541104
G.703334999
ĐầuĐuôi
03,4
10,1,2,5
22,2,2,2
33
41,7,9,9
55,6
6
71
84,6,8
90,1,5,8,9,9
ĐB27483
G.186299
G.29767323236
G.3823330252590116137854109324497
G.48849832388772901
G.5284368310165075027681859
G.6737267003
G.778223927
ĐầuĐuôi
01,3
16
22,3,5,7
31,3,6,7,9
43,9
50,9
65,7,8
73,7,8
85,3
93,7,9
ĐB18146
G.100534
G.24992130332
G.3588905852189686800754932305575
G.42025545494131476
G.5204445065740974520467389
G.6655270536
G.751488077
ĐầuĐuôi
06
13
21,1,3,5
32,4,6
40,4,5,6,8,6
51,4,5
6
70,5,5,6,7
80,6,9
90
ĐB35879
G.147749
G.28750099446
G.3011067932426659569087423693875
G.47576406931777043
G.5445021276748828847233563
G.6702154145
G.715535741
ĐầuĐuôi
00,2,6,8
15
23,4,7
36
41,3,5,6,8,9
50,3,4,7,9
63,9
75,6,7,9
88
9
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 100 ngày qua
Số41298910131666673699
Số lần38 lần37 lần36 lần36 lần36 lần36 lần35 lần35 lần35 lần34 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 100 ngày qua
Số30853424735861699419
Số lần12 lần15 lần16 lần18 lần20 lần20 lần20 lần20 lần21 lần21 lần
Bộ số ra liên tiếp
Số031041
Số lần322
Bộ số không ra 10 kỳ trở lên
Số58288752
Kỳ gan25201010
Thống kê đầu loto xuất hiện trong 100 ngày qua
Số0123456789
Số lần275288253264296267266249284258
Thống kê đuôi loto xuất hiện trong 100 ngày qua
Số0123456789
Số lần256270270288245244297264274292