Sổ kết quả XSMB 30 ngày - SXMB 30 ngày gần đây

ĐB44367
G.102103
G.28526224192
G.3531175756377726524214729742466
G.46745818127177607
G.5761450021041361062685907
G.6443354210
G.739143523
ĐầuĐuôi
02,3,7,7
10,0,4,4,7,7
21,3,6
35,9
41,3,5
54
62,3,6,8,7
7
81
92,7
ĐB34622
G.194586
G.27541500398
G.3026958158439790639559384780022
G.47922468850992756
G.5539127103411364995229171
G.6312541104
G.703334999
ĐầuĐuôi
03,4
10,1,2,5
22,2,2,2
33
41,7,9,9
55,6
6
71
84,6,8
90,1,5,8,9,9
ĐB27483
G.186299
G.29767323236
G.3823330252590116137854109324497
G.48849832388772901
G.5284368310165075027681859
G.6737267003
G.778223927
ĐầuĐuôi
01,3
16
22,3,5,7
31,3,6,7,9
43,9
50,9
65,7,8
73,7,8
85,3
93,7,9
ĐB18146
G.100534
G.24992130332
G.3588905852189686800754932305575
G.42025545494131476
G.5204445065740974520467389
G.6655270536
G.751488077
ĐầuĐuôi
06
13
21,1,3,5
32,4,6
40,4,5,6,8,6
51,4,5
6
70,5,5,6,7
80,6,9
90
ĐB35879
G.147749
G.28750099446
G.3011067932426659569087423693875
G.47576406931777043
G.5445021276748828847233563
G.6702154145
G.715535741
ĐầuĐuôi
00,2,6,8
15
23,4,7
36
41,3,5,6,8,9
50,3,4,7,9
63,9
75,6,7,9
88
9
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 30 ngày qua
Số41458275590249141099
Số lần17 lần15 lần14 lần12 lần12 lần12 lần12 lần12 lần12 lần12 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 ngày qua
Số58283468249452853091
Số lần2 lần3 lần3 lần4 lần4 lần4 lần4 lần4 lần4 lần4 lần
Bộ số ra liên tiếp
Số031041
Số lần322
Bộ số không ra 10 kỳ trở lên
Số87582852
Kỳ gan10252010
Thống kê đầu loto xuất hiện trong 30 ngày qua
Số0123456789
Số lần948075691046879857680
Thống kê đuôi loto xuất hiện trong 30 ngày qua
Số0123456789
Số lần81798191759081805993