Sổ kết quả XSMB 60 ngày - SXMB 60 ngày gần đây

ĐB83866
G.151676
G.21873624033
G.3193882634644869649439813616229
G.48844136397023489
G.5657296224979937576316461
G.6940517144
G.756901553
ĐầuĐuôi
02
15,7
22,9
31,3,6,6
40,3,4,4,6
53,6
61,3,9,6
72,5,6,9
88,9
90
ĐB09580
G.129402
G.22300894257
G.3989103736876637040803922674432
G.48593232257457621
G.5499637164054177821334180
G.6878470881
G.785492498
ĐầuĐuôi
02,8
10,6
21,2,4,6
32,3,7
45,9
54,7
68
70,8,8
80,0,1,5,0
93,6,8
ĐB51925
G.170091
G.27721624987
G.3947564724169203196886687285929
G.42181661731680740
G.5212840363437767441669512
G.6049260972
G.761168347
ĐầuĐuôi
03
12,6,6,7
28,9,5
36,7
40,1,7,9
56
60,1,6,8
72,2,4
81,3,7,8
91
ĐB76578
G.189773
G.22808608979
G.3533108491398859086975003362005
G.43088319984520669
G.5176976701743396421012475
G.6813561798
G.776348513
ĐầuĐuôi
01,5
10,3,3,3
2
33,4
43
52,9
61,4,9,9
70,3,5,6,9,8
85,6,8
97,8,9
ĐB05365
G.160256
G.29653726510
G.3187283616867052443996929348241
G.41981741360403021
G.5958994404767531174207328
G.6989920111
G.789154857
ĐầuĐuôi
0
10,1,1,3,5
20,0,1,8,8
37
40,0,1,8
52,6,7
67,8,5
7
81,9,9,9
93,9
10 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 60 ngày qua
Số16383689378829338467
Số lần26 lần25 lần24 lần24 lần23 lần23 lần23 lần22 lần22 lần22 lần
10 bộ số xuất hiện ít nhất trong 60 ngày qua
Số30852335872473655057
Số lần7 lần8 lần10 lần10 lần10 lần11 lần11 lần11 lần11 lần12 lần
Bộ số ra liên tiếp
Số330222
Số lần222
Bộ số không ra 10 kỳ trở lên
Số7718
Kỳ gan1114
Thống kê đầu loto xuất hiện trong 60 ngày qua
Số0123456789
Số lần157175145173169163166151172149
Thống kê đuôi loto xuất hiện trong 60 ngày qua
Số0123456789
Số lần154162164165143139184153180176